KORZYSTANIE Z KOMPUTERA , USŁUGI

1 godzina

10 zł

1/2 godziny

8 zł

do 15 minut

5 zł

Druk czarno - biały (tekst)

1 zł / strona

Zgrywanie danych z Internetu na dyskietkę lub CD

bezpłatne

Inne

wg ustaleń

 

Copyright © 2006 Active-Net.pl