Zgłaszanie awarii, pomoc techniczna.

Problemy z funkcjonowaniem sieci należy zgłaszać telefonicznie w dni robocze w godzinach od 11.00 do 18.00 pod nr 71 311 38 83, po godzinie 18.00 wyłącznie przy pomocy wiadomości SMS na numer 603622476.
Zgłoszenie musi zawierać dane Klienta wraz z adresem i krótkim opisem problemu. Zgłoszenia bez ww. informacji będą ignorowane.

Przed zgłoszeniem awarii proszę wyłączyć wszystkie urządzenia dostępowe ( router, zasilacz od anteny) na kilka minut, po ponownym uruchomieniu należy sprawdzić działanie na różnych urządzeniach ( smartfon, laptop ).

Nie wolno przywracać routerów do ustawień fabrycznych przy pomocy przycisku reset. Spowoduje to utratę wszystkich ustawień i konieczna będzie ponowna konfiguracja.

Awarie będą usuwane zgodnie z kolejnością zgłoszenia w dni robocze.

 POMIARY PRĘDKOŚCI ŁĄCZA

   Robiąc test prędkości łącza wyłącz wszystkie programy, które wykorzystują Twoje łącze internetowe.

Testy prędkości łącza należy wykonywać na komputerze podłączonym kablowo do sieci, niestety routery bezprzewodowe i sieć WIFI często obniżają znacząco wydajność połączenia i zaniżają wynik pomiaru, jest to widoczne szczególnie przy szybkich łączach.

Dla łączy powyżej 20 Mbit zalecamy Państwu routery dual band takie jak np Routery z serii Archer firmy TP-LINK obsługujące połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac, urządzenia tego typu umożliwiają pełniejsze wykorzystanie pasma.

W przypadku podłączenia większej ilości urządzeń bezprzewodowych proponujemy routery posiadające funkcję MU-MIMO umożliwiającą jednoczesne nadawanie i odbieranie danych do wielu użytkowników. Standardowe routery / punkty dostępowe jednocześnie mogą nadawać / odbierać dane tylko od jednego klienta, MU-MIMO znacznie poprawia jakość i wydajność transmisji, zwłaszcza przy podłączonych wielu użytkowników. .

Przy zbyt dużych różnicach w wykonywanych pomiarach na łączu bezprzewodowym a łączu kablowym prosimy o kontakt  w celu rozwiązania ewentualnych problemów z konfiguracją Państwa urządzeń i wydajnością połączenia.

http://noc.pirx.pl/

www.speedtest.pl  Light

 narzędzie do pomiaru parametrów łącza internetowego dla starszych komputerów,

 które nie dysponują duża mocą obliczeniową oraz zasobami.

www.speedtest.pl

www.voiptest.org

www.orange.pl

Szybkość chwilowa
Czasami mamy jednak wrażenie, że rzeczywiste parametry usługi są dużo gorsze od tych, za które zapłaciliśmy. Zdarza się, że istotnie wina leży po stronie dostawcy Internetu, ale bywa i tak, że źródłem wątpliwości jest niezrozumienie zawartej umowy bądź źle wykonany pomiar prędkości naszego łącza. Dodatkowo wiele osób mylnie uważa, że podawana przez operatora przepustowość jest wielkością gwarantowaną.
      W większości ofert kierowanych do użytkowników domowych stykamy się z pojęciem przepustowości maksymalnej, jaką abonent może na danym łączu uzyskać (tzw. EIR - Excess Information Rate, chwilowa przepływność binarna). Oznacza to ni mniej, ni więcej, że niższe parametry usługi nie są wcale sprzeczne z zawartą umową! Oczywiście dobry dostawca powinien dbać o to, by użytkownik mógł wykorzystać pełne pasmo dostępu, nie zawsze jednak jest to normą. Trzeba też pamiętać, że w wielu wypadkach szybkość pobierania danego pliku nie zależy od przepustowości naszego łącza, lecz od przepustowości łącza serwera, z którego kopiujemy dane. Nie wolno również zapominać, że sprawny download wymaga pewnego pasma upload (od użytkownika), potrzebnego do weryfikacji każdego przesłanego pakietu. W mojej wieloletniej praktyce administratora sieci osiedlowej często spotykam się z sytuacją, w której narzekania na jakość usług wynikają z działających w tle programów P2P. Aplikacje tego typu potrafią w całości zajmować dostępne dla użytkownika pasmo upload i mocno spowolnić np. otwieranie się stron WWW.
 

Gwarancja jakości
Ponieważ Internet to sieć wielu sieci, trudno oczekiwać, by jakikolwiek operator zagwarantował pasma dostępu do każdego serwera na świecie. Można jednak oczekiwać, że zrobi to wewnątrz swojej struktury, np. w relacji między abonentem a swoim routerem brzegowym. W tym kontekście, najczęściej w ofertach dla firm, spotykamy się z pojęciem CIR (Committed Information Rate - przepływność gwarantowana). Zapewnienie minimalnych parametrów łącza kosztuje jednak słono. Przykładowo: dla łącza Frame Relay/ATM zapewnienie CIR-a na poziomie 128 kb/s (kilobitów!) kosztuje ok. 842 zł brutto. To ponad jedenaście razy drożej niż za niegwarantowaną Neostradę  o takim samym EIR.

Strona (nie)prawdę Ci powie
Bardzo popularnymi metodami określania przepustowości łącza (szczególnie wśród świeżo upieczonych internautów) są pomiary wykonywane na specjalnych stronach WWW. Niestety, wyniki uzyskane w ten sposób można traktować jedynie jako pewną formę zabawy. Nie są one bowiem adekwatne do rzeczywistych parametrów łącza, zwłaszcza gdy wykonujemy serię pomiarów w krótkim czasie. Przede wszystkim dlatego, że wykorzystują one do testu te same pliki, które zostają w lokalnym cache'u przeglądarki lub na serwerze proxy (stąd kolejne pomiary dają coraz większe wartości). Dodatkowo należy też brać pod uwagę, że jedne strony mierzą wyłącznie transfer między swoim serwerem a użytkownikiem, inne zaś starają się określić prędkość pobierania zbiorów z wielu lokalizacji. Ostatecznie okazuje się, że ani jeden, ani drugi sposób nie odpowiada rzeczywistym parametrom łącza.
      Wszystkie serwisy WWW określają wyłącznie prędkość transferu danych do komputera użytkownika. Za ich pomocą nie można zatem określić, jak szybki jest nasz upload, a to - jak wspomniałem wcześniej - może mieć także istotny wpływ na jakość połączenia.

Uwaga na limit
Takie pomiary dobrze jest wykonać kilkakrotnie, o różnych porach dnia. Warto też zwrócić uwagę, że w podobny sposób można także określić prędkość wysyłania danych z naszego komputera.
      Za pomocą programów do monitorowania oszacujemy też szybkość działania poszczególnych usług internetowych (np. wysyłając na swoją skrzynkę duży załącznik, możemy określić parametry dla SMTP). Niektóre aplikacje (np. BWMeter) udostępniają w tym celu nawet specjalne filtry.
      Najlepsze tego typu narzędzia oferują o wiele więcej niż tylko wskaźniki bieżącej szybkości połączenia i liczniki ilości pobranych danych. Przykładowo: DU Meter ma wbudowany bardzo wygodny "stoper", ułatwiający wykonywanie pomiarów, a BWMeter pozwala na definiowanie przeróżnych powiadomień. Te ostatnie mogą być szczególnie przydatne osobom, które mają wykupione usługi z miesięcznym limitem transferu. Większość programów potrafi dodatkowo gromadzić dane o ilości pobranych (i wysłanych) z Sieci danych.

Przed reklamacją
Choć szybkość dostępu do Internetu ma coraz większe znaczenie, nie zawsze łatwo ją zmierzyć. Wynika to zarówno z niedoskonałości gotowych narzędzi, jak i złożoności struktury Sieci. Zanim jednak zaczniemy wykłócać się z operatorem o jakość usług, sprawdźmy dokładnie, czy przez nasze łącze nie rozsyłają się wirusy, i wykonajmy własne pomiary. Nie zapominajmy też o subtelnych różnicach w jednostkach!

Uwaga na jednostki!
Podczas analizowania szybkości połączenia sieciowego należy dużą uwagę zwracać na jednostki, w których jest ona mierzona. Trzeba bowiem pamiętać, że np. dostawcy Internetu najczęściej podają prędkość transmisji w kilobitach na sekundę (kb/s lub kbps - kilobits per second), a wiele aplikacji (np. Internet Explorer) podczas pobierania danych pokazuje wartości wyrażone w kilobajtach na sekundę (KB/s).Choć różnica na pozór tkwi "tylko" w wielkości liter, jest zasadnicza.
      Należy zatem dobrze zapamiętać, że 1 B (bajt) to 8 b (bitów), a mała litera k oznacza mnożnik 1000 stosowany w układzie SI. Z kolei wielka litera K ma rodowód informatyczny i jest tożsama z wartością 1024. Porównując zatem wielkości wyrażone w różnych jednostkach, trzeba pamiętać, że 1 KB/s = 1024*8 b/s = 8192 b/s = 8,192 kb/s. Dysponując zatem np. łączem Neostrada 128, możemy się spodziewać, że podczas pobierania pliku przeglądarka wskaże maksymalnie ok. 15,5 KB/s.
      Dodatkowym problemem przy porównywaniu szybkości wyrażonej w różnych jednostkach jest to, że wiele osób mylnie stosuje przedrostki (wynika to wprost stąd, że na k i K mówimy "kilo"). Kwestię tę starano się rozstrzygnąć, tworząc system przedrostków IEC (patrz: Nowa norma zapisu wielkości informatycznych), który wprowadza dodatkową literkę "i" dla wielkości binarnych (np. Ki - kibi, czyli 1024 itd.). Niestety, mimo upływu lat ten sposób zapisu przedrostków się nie przyjął.

 Programy P2P

Ogólna zasada jest taka:
Nie udostępniajcie nic w programach P2P, a jeśli już coś udostępniacie to ograniczajcie ilość połączeń oraz ruch wychodzący do minimum.

 Problemy z komputerem - WIRUSY ! 

Jeśli używasz systemu Windows -  ściągaj aktualizacje ze strony http://windowsupdate.microsoft.com albo włącz automatyczną aktualizację.

Burza:

Podczas wyładowań atmosferycznych należy bezwzględnie wyłączać urządzenia dostępowe z gniazda zasilającego oraz wyłączyć przewód sieciowy z komputera. Uchroni to sprzęt przed uszkodzeniem.

Porady

  1. Nie przepuszczaj czegoś, czego nie jesteś pewien. Poświęć trochę czasu by nauczyć się jak chronić Twój system.
  2. Zdobądź i używaj niezawodny program antywirusowy. Wybierz taki, który jest dobrze oceniany.
  3. Zdobądź i używaj niezawodnego firewalla. Tutaj także niezależni recenzenci pomogą Ci dokonać rozsądnego wyboru. Niektóre systemy operacyjne posiadają firewalle, które filtrują tylko przychodzące dane. Używaj takiego firewalla, który jest w stanie kontrolować przychodzący oraz wychodzący przesył danych.
  4. Nie otwieraj e-maili, które pochodzą z nieznanych albo niepewnych źródeł. Wiele z wirusów rozprzestrzenianych jest poprzez e-maile, więc jeśli masz jakieś wątpliwości, poproś nadawcę o potwierdzenie.
  5. Nie otwieraj załączników wiadomości z podejrzanym lub nieoczekiwanym tematem. Jeśli mimo wszystko chcesz je otworzyć, zapisz je najpierw na dysk i przeskanuj programem antywirusowym.
  6. Kasuj e-maile - łańcuszki lub niechciane wiadomości. Nie przesyłaj ich dalej, nie odpowiadaj do ich nadawców. Ten typ wiadomości nazywany jest spamem. Są to wiadomości niepożądane i powodują przeciążenia w ruchu internetowym.
  7. Unikaj instalowania na pulpicie programów oraz aplikacji, które nie są niezbędne w codziennym użytku, takie jak programy transferu plików czy zdalne pulpity i im podobne. Takie programy są niebezpieczne i nie powinny być instalowane, jeśli nie są absolutnie niezbędne.
  8. Uaktualniaj swój system oraz aplikacje tak często jak jest to możliwe. Niektóre z nich posiadają funkcję automatycznego aktualizowania. Użyj tej funkcji. Zaniechanie aktualizacji może spowodować, że będą one niewrażliwe na zagrożenia, dla których zabezpieczenia już istnieją.
  9. Nie kopiuj plików, jeśli nie znasz ich źródła, lub nie jesteś go pewien. Sprawdź źródło z którego plik pochodzi i upewnij się, że program antywirusowy sprawdził je jeszcze w ich źródle.
  10. Rób kopie zapasowe ważnych, osobistych plików (korespondencja, dokumenty, zdjęcia itp.). Przechowuj te pliki na przenośnych dyskach takich jak płyty CD lub DVD. Trzymaj swoje archiwa w kilku różnych miejscach.

źródło strona Bitdefender

 

 

 

 

Copyright © 2006 Active-Net.pl